Bakalárska práca

Cieľ práce

Prvým cieľom mojej práce je vytvoriť webovú službu pre modelovanie jednoduchých 3D objektov v prostredí internetového prehliadača. Druhým cieľom je vytvorenie webstránky s databázou vytvorených objektov a s možnosťou ich prehliadania. Výsledný produkt môjho snaženia by mal byť jednoduchý, intuitívny, ľahko ovládateľný applet, v ktorom sa budú dať modelovať drôtené modely. Následne sa bude aplikovať jednoduché jednofarebné textúrovanie. Užívateľovi by to malo pripomínať nejakú zaujímavú hru.


Hlavné výhody a Rozdiel oproti iným riešeniam

V súčasnej dobe je k dispozícii veľa nástrojov na modelovanie. Ako príklad môžem spomenúť 3D MAX, BLENDER, TRUE SPACE. Tieto modelárske nástroje majú jednu spoločnú črtu – Musia sa inštalovať na každý PC, na ktorom ich chce užívateľ využívať. Taktiež nie je zabezpečená cross-platform kompatibilita. Ďalšou spoločnou črtou je relatívna zložitosť a obrovské množstvo funkcií, v ktorých sa môže koncový neIT užívateľ strácať. Ďalším novým prvkom je možnosť zdieľania obsahu na internete cez webstránku s databázou modelov. Predstavujem si to niečo na štýl youtube, ale s 3D objektami.


Problémy/Úlohy

-Reprezentácia polygónu - poľom trojíc vrcholov

-Reprezentácia polygónu v súbore - poľom vrcholov a trojuholníkov

-Otáčanie

-Rendering

-Textúrovanie

-Interfejs modulu Modelár a Prehliadač

-Štruktúra php stránky

-Back-face culling

-Zjednotenie

-Prienik

-Rozdiel

-Komunikácia medzi užívateľskou a servrovou časťou


Prečo som si vybral práve toto

Myslím si, že podobná služba na súčasnom internete chýba a vidím v nej potenciál. V prípade dobrého intuitívneho ovládania by to mohlo zaujať široké publikum.


ÚVOD

O PRÁCI

Stiahnúť text Bakalárskej práce (PDF)

Stiahnúť zdrojové kódy k Bakalárskej práci (ZIP)

Prezentácia 1
Prezentácia 2
Prezentácia 3
Prezentácia 4

vytvoril: Milan Halabuk