Osobná Stránka

Projekt na predmet GSVM

stiahnúť zdrojové kódy modelu a panorámy

Model rodinného domu

PANORÁMY
1. Panoráma internátov na Mlynskej.
2. Výhľad z Átriakov.
3. Centrum Podlužian 1.
4. Centrum Podlužian 2.
5. Výhľad na Podlužany.
6. Vinohrad v Podlužanoch 1.
7. Vinohrad v Podlužanoch 2.

vytvoril: Milan Halabuk